FİRMA İÇİ EĞİTİMLER

Size özel çözümlerle firmanızın ihtiyacına göre bazı örnekler.
EĞİTİM ADI GÜN
İyi Depolama Uygulamaları (GWP) 0,5
İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) 0,5
Etiketleme ve Paketleme 0,5
cGMP ve Mühendislik 0,5
Depo Yönetiminde cGMP 0,5
cGMP ve Hijyen 1
İyi Dokümantasyon Uygulamaları 1
Laboratuarlarda cGMP Uygunluğu, OOS ve Personel Eğitimi 1
Değişiklik Kontrol Yönetimi 1
Validasyona Giriş 1
Denetime Hazır Olmak 1
İlaç Endüstrisinde cGMP (Eudralex) 1
İlaç Endüstrisinde cGMP (21 CFR part 210 & 211) 1
API için cGMP (Eudralex Part II) 1
21 CFR Part 11’e Uygunluk, Elektronik İmza ve Kayıtlar 1
Yıllık Ürün & Sistem Gözden Geçirme & CAPA 1
Sterilizasyon Ekipmanlarının Validasyon ve Sterilizasyonu 1
Aseptik Ürün Prosesleri 1
Temizlik Validasyonu (Uygulamalı) 1
Temiz Oda ve HVAC Sistemleri 1
Su ve Su Sistemleri Validasyonu 1
Proses Validasyonu 1
Network Validasyonu 1
Analitik Metot Validasyonuna Giriş 1
Analitik Temizlik Metot Validasyonu ve Metot Re-Validasyonu 1
Stabilite Göstergeli Analitik Metot Geliştirmesi ve Validasyonu 1
Ekipman Kalifikasyonu 1
İyi Mühendislik Uygulamaları 1
Kalite Risk Yönetimi 1
PICS ve GAMP5 Bazlı Risk Yönetimi 1,5
Bilgisayarlı Sistem Validasyonu - GAMP 5 2
İlaç Endüstrisinde İstatistik Uygulamaları 2